پنج شنبه 2 مرداد ماه سال 93

 جواهری شاهپور-آگهی و تبلیغات آق سار 

دکتر آهنی -مواد غذایی احسان

شرکت  پویا گستر - دهیاری قره قاشلی

شادروان غفور خزین - فروشگاه ساختمانی وبهداشتی مجید

 نیاز آباد-کابینت پاسارگاد تاريخ : پنجشنبه 2 مرداد1393 | 4:15 | نویسنده : بندرترکمن |

چهار شنبه 1 مردادماه سال 93

شادروان باسط ارساری - فروشگاه عصر ارتباطات

1 -4

 فروشگاه ورزشی میرابی -شهرداری سیمین شهر

1 -3

 مقاومت قره تپه -گالری مبل سال

4 -2

بسیج جامعه پزشکی -اتحادیه نانوایان

2 -1تاريخ : چهارشنبه 1 مرداد1393 | 4:27 | نویسنده : بندرترکمن |

سه شنبه 31 تیر سال 93

 کابینت پاسارگاد -پوشاک دنیز

6 -2

کابینت گلستان -بیمه پاسارگاد

1 -6

نمایشگاه پدیده-جواهری یوسف

0 -3 عدم حضور پدیده

گالری مبل سال - گالری موبایل قیوم

3 -  3تاريخ : سه شنبه 31 تیر1393 | 16:43 | نویسنده : بندرترکمن |

دو شنبه 30 تیر ماه 93

- فروشگاه ورزشی میرابی -فروشگاه عصر ارتباطات (پایگاه شهید چمران) 

1 -3

شادروان باسط ارساری -شهرداری سیمین شهر

3 -1

 بسیج جامعه پزشکی -مواد غذایی احسان

7 -5

کانسار خزر- شادروان محمود کمی

4 -4تاريخ : دوشنبه 30 تیر1393 | 1:26 | نویسنده : بندرترکمن |

یک شنبه  29 تیر سال 93

دکتر آهنی - اتحادیه نانوایان

2-2

نمایشگاه اتومبیل پدیده - دهیاری قره قاشلی

1-1

کانون تبلیغات و اگهی آق سار - شادروان غفور خزین

2-0

لوازم بهداشتی و ساختمانی مجید – زرگری  شاهپور

3-3تاريخ : شنبه 28 تیر1393 | 16:13 | نویسنده : بندرترکمن |

چهارشنبه 25 تیرماه 93روز

مقاومت سبزدشت قره تپه - موبایل قیوم

نیمه تمام (احتمالا 3بر 0 به نفع موبایل قیوم اعلام خواهد شد)

شادروان محمود کمی - کابینت سازی گلستان

4 -2

جواهری یوسف - بازرگانی پویا گستر ترکمن

2 -0

کانسار خزر پنج پیکر - بیمه پاسار گاد

3 -2تاريخ : چهارشنبه 25 تیر1393 | 17:32 | نویسنده : بندرترکمن |

 روز سه شنبه  24تیر 93 

دکتر آهنی - بسیج جامعه پزشکی

2 -2

اتحادیه نانوایان -مواد غذایی احسان

5 -3

کانون آگهی و تبلیغات آق سار - فروشگاه بهداشتی و ساختمانی مجید

2 -4

پوشاک دنیز - نیاز آباد

2 -4تاريخ : سه شنبه 24 تیر1393 | 4:34 | نویسنده : بندرترکمن |

 روزدوشنبه 23تیر93


شادروان غفور خزین - زرگری شاهپور

1 -1

جواهری یوسف (وحدت گلوگاه)-دهیاری قره قاشلی

4- 3

فروشگاه عصر ارتباطات  - شهرداری سیمین شهر

2 -1

شادروان  محیط بان باسط ارساری - فروشگاه ورزشی بهداشتی میرابی

1 -5تاريخ : یکشنبه 22 تیر1393 | 4:19 | نویسنده : بندرترکمن |

 روز شنبه 21 تیر 93 

   
 شرکت کانسار خزر پنج پیکر - کابینت گلستان (شادروان ستار کمی)

2-2

شادروان محمود کمی - بیمه پاسارگاد

4-3

شرکت بازرگانی پویا گستر  - بنگاه اتومبیل پدیده

0-4تاريخ : چهارشنبه 18 تیر1393 | 14:36 | نویسنده : بندرترکمن |
فوتسال جام رمضان بندرترکمن در سال 93 قرعه کشی شد و 26 تیم در 5 گروه 4 تیمی و2گروه

3تیمی قرار گرفتند.گروه بندی این دوره از رقابتها به شرح زیر میباشد:

 

 

گروه A:

شادروان محمود کمی

کانسار خزر

کابینت گلستان (شادروان ستار کمی)

بیمه پاسارگاد

گروه B:

وحدت گلوگاه(جواهری یوسف)

پویا گستر ترکمن

بنگاه معاملات پدیده

دهیاری قره قاشلی

گروه C:

کانون اگهی آق سار

شادروان غفور خوزین

لوازم بهداشتی و ساختمانی مجید

زرگری شاهپور

گروه D:

شادروان باسط ارساری

فروشگاه عصر ارتباطات

شهرداری سیمین شهر

فروشگاه ورزشی میرابی

گروه E:

دکتر آهنی

اتحادیه نانوایان

مواد غذایی احسان

بسیج جامعه پزشکی

گروهF:

پوشاک دنیز

کابینت پاسارگاد

نیاز آباد

گروه G:

گالری مبل سال

مقاومت قره تپه

گالری موبایل قیومتاريخ : دوشنبه 16 تیر1393 | 2:44 | نویسنده : بندرترکمن |